Veiligheidsinspectie: Valbeveiligingen

Jaarlijkse keuring van valbeveiliging is een wettelijke verplichting en hieruit volgt derhalve meteen dat u als eigenaar/beheerder hiervoor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt alsmede alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

Van Neer Services inspecteert valbeschermingsmiddelen voor veilig werken op hoogte.

Neem voor vragen m.b.t. het keuren van valbeveiligingen a.u.b. contact met ons op voor advies op maat.

Veiligheidsgordel


Van Neer Services Neerbeek Limburg, ook voor het keuren / inspecteren van hefmiddelen en hijsmiddelen onder de haak. Keuringen hef- en hijsmiddelen Reparaties & Onderhoud Van Neer Services Neerbeek Limburg, ook voor het uitvoeren van reparaties aan en onderhoud van elektrische gereedschappen.