Veiligheidsinspectie: Hef- en hijsmiddelen onder de haak

Centraal in de wetgeving staat dat de werkgever verplicht is de hef- en hijsmiddelen in een veilige staat te (laten) houden. Tenminste een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een deskundige is voorgeschreven. Een rapportage hiervan dient aanwezig te zijn, een goede vorm van een rapportage is een certificaat.

De inspectie- en keuringstermijnen voor hef- en hijsmiddelen kunnen als volgt onderverdeeld worden, te weten:

  • Dagelijkse visuele inspectie door gebruiker.
  • Jaarlijkse visuele inspectie door deskundige.
  • Jaarlijkse of 4-jaarlijkse gehele keuring incl. beproeven door erkende instantie.

Van Neer Services kan de jaarlijkse visuele inspecties voor u uitvoeren. De beproevingen kunnen door Van Neer Services in samenwerking met kundige partners worden uitgevoerd.

1. Visuele inspectie (dagelijks)

Onder dagelijkse visuele inspectie wordt verstaan dat de gebruiker voor gebruik het hef- of hijsmiddel controleert op zichtbare gebreken en beschadigingen en vervolgens beoordeeld of het hef- of hijsmiddel veilig inzetbaar is.

2. Jaarlijkse visuele inspectie

Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan het door een deskundige laten opnemen van de toestand waar in een hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordelen of het verantwoord is dat het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig is te gebruiken. Wettelijk dient de inspectie van hef- en hijsmiddelen tenminste 1 x per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige. Deze termijn is sterk afhankelijk van de intensiviteit en/of de wijze van gebruik, vaak dient eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.

3. Keuren inclusief beproeven (jaarlijks en 4-jaarlijks)

Onder keuren incl. beproeven wordt verstaan het opnemen en beoordelen van de toestand van een hef- of hijsmiddel door middel van beproeven door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis heeft. Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgelegde (afkeur) maatstaven, wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is; reparatie of afkeur dient plaats te vinden.

4. Frequentietabel inspecteren en keuren

Hef- en/of hijsmiddel jaarlijks visuele inspectie jaarlijks keuren incl. beproeven 4-jaarlijks keuren incl. beproeven
Hand-kettingtakels +
Staaldraadtakels +
Rateltakels +
Elektrische kettingtakels +
Pneumatische kettingtakels +
Loopkatten +
Trekkrachtmeters + +
Hijsbanden +
Rondstroppen +
Rondstropwerk (haken, ringen, etc.) + +
Personenvalbeveiliging +
Valstop-apparaten t.b.v. personen +
Kettingwerk + +
Ketting, haken, ringen, koppelingen, etc. + +
D-sluitingen en harpsluitingen + +
Oogbouten en moeren (C15) + +
Staalkabels +
Staalkabelwerk (haken, ringen etc.) + +
Platenhijsklemmen +
Balkklemmen +
Hijsklemmen +
Hijstangen (Grijpers) +
Vatenklemmen +
Pallethaken + +
Coilhaken + +
Pallettrucks / stapelaars + +
Hefmagneten +
Dommekrachten + +
Mechanische vijzels + +
Hydraulische vijzels + +
Handlieren met rem +
Elektrische lieren +
Staaldraadblokken +
Spanschroeven + +
Traversen +
Driepoten + +
Vacuümhefapparatuur +
Heftafels +
Kranen +
Hoogwerkers

Hijsbanden


Van Neer Services Neerbeek Limburg, ook voor het keuren / inspecteren van klimmaterialen zoals trappen ladders en rolsteigers. Keuringen klimmaterialen Keuringen valbeveiligingen Van Neer Services Neerbeek Limburg, ook voor het keuren / inspecteren van valbeveiligingen.