Veiligheidsinspectie: Klimmaterialen

Op het gebied van inspectie en keuring zien wij dat:

1. De eisen m.b.t. gebruik, inspectie en visuele controle klimmaterialen, zoals vastgelegd in de NEN 2484 – EN 0361, de nieuwe Europese EN-normen, VCA norm, steeds strenger worden.

2. Door wetgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden steeds meer bedrijven verzekerd willen zijn en blijven van gegarandeerd veilige producten en systemen.

Werkzaamheden die op hoogte moeten worden verricht brengen gevaren met zich mee. De hulpmiddelen, die we voor dit werk gebruiken, moeten daarom voldoen aan de wettelijke eisen, t.w. NEN 2484 (t.b.v. ladders en trappen) en de AI-21 (t.b.v. rolsteigers) om te waarborgen dat u veilig kunt werken met goedgekeurde klimmaterialen, is het noodzakelijk dat deze materialen periodiek getoetst worden aan de eerdergenoemde normen, één en ander zoals omschreven in het Arbo-besluit en de VCA-voorschriften.

Daarop inspelend biedt Van Neer Services u de mogelijkheid om uw steigers, klimmateriaal e.d. periodiek/jaarlijks te laten keuren door een bedrijf dat daarvoor gespecialiseerd en bevoegd is.

Er wordt o.a. gekeken naar:

  • Beschadigingen;
  • Vervormingen;
  • Wegglijdbeveiligingen;
  • Verbindingen e.d.

Tevens worden uw klimmaterialen gecodeerd en in een totaaloverzicht geregistreerd.

Onder inspectie klimmateriaal wordt verstaan het visueel inspecteren volgens NEN 2484 – EN 0361.

Kleine reparaties aan uw klimmateriaal voeren wij tijdens de inspectie direct uit.

Klimmaterialen


Van Neer Services Neerbeek Limburg, specialist in elektrische inspecties / keuringen. Electrische keuringen Keuringen hef- en hijsmiddelen Van Neer Services Neerbeek Limburg, ook voor het keuren / inspecteren van hefmiddelen en hijsmiddelen onder de haak.